Η ΑΡΤΕΟΝ Εκδοτική συμμετέχει στη Σειρά Ντοκιμαντέρ ‘ΝΑΥΣ” με υλικό από τις εκδόσεις:

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΪΚΙΑ & ΒΑΡΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
18ος-20ος αιώνας
Ένα ταξίδι στο κόσμο των ξύλινων σκαριών της θάλασσας και του πολιτισμού μας

ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ & ΚΟΥΡΣΑΡΙΚΑ ΣΚΑΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ
18ος-19ος αιώνας
Ένα ταξίδι στον κόσμο των πειρατικών και κουρσάρικων σκαριών και στη ζωή των προγόνων μας.

Στηρίζουμε με εκδόσεις, τέχνες και δράσεις τη διάσωση και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού!