Το κακό έρχεται από πιο µακριά: Σκέψεις
µε αφορµή τα γεγονότα της 13ης Νοεµβρίου 2015
στο Παρίσι
Συγγραφέας: Alain Badiou
Μετάφραση: Α. Π.

Σε αυτό το σύντοµο δοκίµιο, ο Αλαίν Μπαντιού επανέρχεται στις δολοφονικές επιθέσεις της 13ης
Νοεµβρίου 2015 στο Παρίσι, επιχειρώντας να φωτίσει τα γεγονότα µε τον δικό του τρόπο. Ποιοι είναι οι
αυτουργοί των µαζικών δολοφονιών; Πώς µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις ενέργειές τους; Σε ποιο
σηµείο βρίσκεται ο κόσµος στον οποίο ζούµε, µετά τη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισµό που
συντελέστηκε –πιο συγκαλυµµένα αρχικά, απροκάλυπτα εν συνεχεία– πριν από περίπου τριάντα χρόνια;
Λείπει απελπιστικά, σε παγκόσµια κλίµακα, µια πολιτική αποσυνδεµένη από τον κυρίαρχο καπιταλισµό.
Στο µέτρο που δε διατυπώνεται µια εναλλακτική στρατηγική πρόταση, ο κόσµος θα παραµένει έρµαιο
των δυνάµεων που ηγεµονεύουν σήµερα. Όλοι καλούµαστε να συµβάλουµε, ώστε η ιστορία
της ανθρωπότητας να αλλάξει κατεύθυνση, να βγει από το τέλµα στο οποίο ολοένα και περισσότερο
βυθίζεται.

10852
Ο Αλαίν Μπαντιού (γεν. 1937), γνωστός για το πλούσιο συγγραφικό του έργο που καλύπτει πεδία όπως
η φιλοσοφία, η πολιτική αλλά και η λογοτεχνία, είναι οµότιµος καθηγητής στην École Normale
Supérieure και ιδρυτής του CIEPFC (∆ιεθνούς Κέντρου Μελετών της Σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας).
Στην Ελλάδα, την οποία έχει επισκεφτεί επανειληµµένα, κυκλοφορούν αρκετά βιβλία του. Από τις
Εκδόσεις Πατάκη έχουν εκδοθεί τα Από το είναι στο συµβάν (2009), ∆εύτερο µανιφέστο για τη φιλοσοφία
(2011), Η κοµµουνιστική υπόθεση (2009), Εγκώµιο για τον έρωτα (2013), Η πολιτική και η λογική του
συµβάντος (2008), Mεταφυσική της πραγµατικής ευτυχίας (2015), Τι να κάνουµε; (µε τον ΜαρσέλΓκοσέ,
2016), Εγκώµιο για τα µαθηµατικά (2016)

————————
Τι να κάνουµε; ∆ιάλογος για τον κοµµουνισµό,
τον καπιταλισµό & το µέλλον της δηµοκρατίας
Συγγραφέας: Alain Badiou & Marcel Gauchet
Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς

10826

Με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να αναγγείλουν ότι η
φιλελεύθερη δηµοκρατία είχε οριστικά «νικήσει» τον κοµµουνισµό. Όµως αυτές οι τελεσίδικες ετυµηγορίες
δείχνουν ήδη να αµφισβητούνται εν µέρει. Είναι η κοινοβουλευτική δηµοκρατία απλός υπηρέτης του
καπιταλισµού ή διατηρεί πάντα την αυταξία της; Υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης των ορίων της εµβάθυνσής της
ή το µέλλον της διαγράφεται αβέβαιο και επισφαλές;
Η παγκοσµιοποίηση έχει µόνον αρνητικές συνέπειες ή ίσως αποτελεί και θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα για λιγότερο
αναπτυγµένες χώρες και περιοχές του πλανήτη; Υπάρχουν περιθώρια για µεταρρυθµίσεις, ικανές να ανανεώσουν
τη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δηµοκρατία και να θέσουν φραγµό στον εν πολλοίς αχαλίνωτο καπιταλισµό των
ηµερών µας; Υπάρχει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη σηµερινή τάξη πραγµάτων; Το παλαιότατο δίληµµα
«µεταρρύθµιση ή επανάσταση;», που έχει ήδη πίσω του περίπου εκατόν πενήντα χρόνια ζωής, παραµένει άραγε
πάντα στην ηµερήσια διάταξη;
∆ύο σηµαντικοί Γάλλοι φιλόσοφοι και πολιτικοί στοχαστές της εποχής µας, ο Αλαίν Μπαντιού και ο Μαρσέλ
Γκοσέ, «διασταυρώνουν τα ξίφη τους». Ο Μπαντιού υπερασπίζεται την επικαιρότητα του κοµµουνιστικού
προτάγµατος, αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «κοµµουνιστική υπόθεση». Ο Γκοσέ αποτίει φόρο τιµής στην
κοινοβουλευτική δηµοκρατία, υπενθυµίζει τις αρετές της, τονίζοντας παράλληλα την επείγουσα ανάγκη για βαθιές
µεταρρυθµίσεις στους θεσµούς της και στις λειτουργίες της. Μια συζήτηση γόνιµη, ενίοτε συναρπαστική, µε
αιχµές αλλά και χιούµορ και από τις δυο πλευρές. Σ’ αυτόν τον διάλογο, που συντονίζουν οι Martin Duru και
Martin Legros (συντάκτες του Philosophie Magazine), οι δύο συνοµιλητές, αν και εκφράζουν εντελώς
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και εκπροσωπούν διαφορετικές σχολές πολιτικής σκέψης, δε διστάζουν τελικά
ακόµα και… να συµφωνήσουν σε ορισµένα σηµεία.
Ο Αλαίν Μπαντιού (γεν. 1937), γνωστός για το πλούσιο συγγραφικό του έργο που καλύπτει πεδία όπως η
φιλοσοφία, η πολιτική αλλά και η λογοτεχνία, είναι οµότιµος καθηγητής στην École Normale Supérieure και
ιδρυτής του CIEPFC (∆ιεθνούς Κέντρου Μελετών της Σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας). Στην Ελλάδα, την οποία
έχει επισκεφτεί επανειληµµένα, κυκλοφορούν αρκετά βιβλία του. Από τις Εκδόσεις Πατάκη έχουν εκδοθεί τα Από
το είναι στο συµβάν (2009), ∆εύτερο µανιφέστο για τη φιλοσοφία (2011), Η κοµµουνιστική υπόθεση (2009),
Εγκώµιο για τον έρωτα (2013), Η πολιτική και η λογική του συµβάντος (2008), Mεταφυσική της πραγµατικής
ευτυχίας (2015), Το κακό έρχεται από πιο µακριά (2016), Εγκώµιο για τα µαθηµατικά (2016).
Ο Μαρσέλ Γκοσέ (γεν. 1946), φιλόσοφος και ιστορικός, είναι καθηγητής (διευθυντής σπουδών) στην Ανωτάτη
Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών (EHESS) του Παρισιού και από το 1980 διευθυντής του σηµαντικού περιοδικού
Le Débat. Μαζί µε τον Κορνήλιο Καστοριάδη, τον Κλοντ Λεφόρ και άλλους συµµετείχε στη συντακτική οµάδα
των περιοδικών Textures (1970-75) και Libre (1977-80). Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του Η αποµάγευση
του κόσµου. Μια πολιτική ιστορία της θρησκείας (Εκδόσεις Πατάκη, 2011) και Η άνοδος της δηµοκρατίας, δύο
τόµοι (Εκδόσεις Πόλις, 2009, 2012).