Αγαπητέ δημιουργέ, Αγαπητέ εκδότη,

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), στο πλαίσιο της αποστολής του, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου. Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε δράση ενημέρωσης υπό τον γενικό τίτλο «Ο κύκλος της γραφής στην εκπαίδευση».
Η εν λόγω δράση απευθύνεται, κυρίως, στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και ως στόχους έχει αφενός, την ενημέρωσή τους για τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη συγγραφική τους ιδιότητα και αφετέρου, για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο ΟΣΔΕΛ σε συγγραφείς επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων και άρθρων.

Ξεφυλλίστε το online έντυπο, ενημερωθείτε για τον «κύκλο της γραφής στην εκπαίδευση» και για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτόν.