Ένα ακόμα βιβλίο της εικονογραφημένης σειράς «ΘΑΛΑΣΣΑ» εξαντλήθηκε.
Η ΑΡΤΕΟΝ Εκδοτική προχωρά στη αναθεωρημένη επανέκδοσή τoυ (Β’ Έκδοση). Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας και πάνω απ’ όλα για τη συνεισφορά σας στη διάδοση και διάσωση του λαϊκού μας πολιτισμού!!!