ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
για τους μάρτυρες της Μεγάλης Παρασκευής του 1944
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΑΩΡΑ
ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ

Κυριακή 9 Απριλίου 2017 (Βαΐων), ώρα 9.00 μ.μ.

Αύλειος χώρος καπναποθηκών Παπαστράτου
(είσοδος από Αναστασιάδη)

Διάρκεια έως 23/04/2017
Καθημερινά 8-12 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη ολονυκτία (από 8 μ.μ. έως Μεγάλη Παρασκευή 11 μ.μ.)