ΚΟΛΜΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΚΡΙΣΗ

logo livanis

Ετος ‘Εκδοσης: 2015

Σειρά: Πολιτική-Οικονομία

Σελίδες: 160

Τιμή: € 9,90 (με ΦΠΑ)

katalusu sengen

Όταν κάτι δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, είτε δεν συμφέρει την Γερμανία, καταλύονται οι σχετικές συμφωνίες με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη. Πρόσφατο παράδειγμα η κατάργησις της ελευθέρας κυκλοφορίας προσώπων στην ΕΕ, με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων υπό της Γερμανίας, και η απαίτησις της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ ανακατανομής των εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών εκ Μέσης Ανατολής και Αφρικής στις άλλες χώρες-εταίρους.

Η Ελλάς υφίσταται νέαν ετησίαν κάμψιν της οικο­νομίας –την εβδόμη από του 2009– και είναι το διαρκές θύμα τής κατ’ επιλογήν (a la carte) τηρήσεως των συμφωνιών της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων και προσώπων κατ’ εντολήν της Γερμανίας. Συνάμα οδηγείται στην αλλοίωσιν της εθνικής της ταυτότητος, λόγω και της αθρόας εισροής μουσουλμάνων λαθρομεταναστών εκ Τουρκίας.

Η νέα εθνοκτονία υπερβαίνει την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, εάν δεν προληφθεί εγκαίρως. Ο ελληνισμός απειλείται με εξαφάνισιν τόσον εξαιτίας ασυγχωρήτων λαθών της μεταπολιτευτικής ηγεσίας όσον και εκ των αδυσωπήτων νόμων της δημογραφίας.

Όταν τον Ιούλιο του 2015 διεγνώσθη έλλειψις ρευστότητος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ο διοικητής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι παρέβη πάλι την συνθήκη του Μααστρίχτ, εξαναγκάζοντας την Τράπεζα της Ελλάδος να επιβάλει ελέγχους κεφαλαίων, περιορισμό της αναλήψεως καταθέσεων στα 60 ευρώ ημερησίως και την δέσμευσιν των τραπεζικών επιταγών. Από τους περιορισμούς αυτούς δεν πρόκειται να απαλλαγούν οι ελληνικές τράπεζες άνευ κινδύνου αποσύρσεως του συνόλου των αποταμιευτικών καταθέσεων

Η εμπιστοσύνη του κοινού στην δήθεν αλληλεγγύη του… ευρωσυστήματος τραπεζών εκλονίσθη, διότι ενώ αυτό έχει την υποχρέωσιν συμπαραστάσεως εις φαινόμενα μαζικής αποσύρσεως καταθέσεων (bank run), στην περίπτωσιν της Ελλάδος ήσκησε πολιτικό εκβιασμό για την αποδοχή του τρίτου («αριστερού») μνημονίου. Η διαπίστωσις της ευθραύστου συνοχής της νομισματικής ενώσεως εις μείζονες κρίσεις προκύπτει και εξ άλλης αιτίας: της αντιμετωπίσεως της πανευρωπαϊκής υφέσεως με ανορθόδοξα νομισματικά μέσα, ως η ποικίλλουσα επαναγορά τραπεζικών ομολόγων – πάλι τη εξαιρέσει της Ελλάδος!

kolmer

Ο Κωνσταντίνος Κόλμερ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στο αυτόθι Πανεπιστήμιο. Δημοσιογράφησε στις αθηναϊκές εφημερίδες Εστία, Τα Νέα, Μεσημβρινή, Βραδυνή κ.ά., όπου καθιέρωσε οικονομική στήλη, και υπήρξε ανταποκριτής ξένου Τύπου επί τεσσαρακονταετία. Σήμερα συγγράφει ετησίως ένα βιβλίο επί των τρεχόντων πολιτικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας. Το 2000 δημοσίευσε το προφητικό βιβλίο Ευρώ: Η Γιγάντωσις της Ανεργίας, από τις εκδόσεις «Κάκτος».

Από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη κυκλοφορούν τα βιβλία του: Η Λαφυραγωγία των Ταμείων, Τα Πετρέλαια της Ελλάδος, Η Μεγαλειώδης Απάτη του Ευρώ, Ο Πανικός της Απληστίας, Η Έξοδος από την Κρίση, Το Προτεκτοράτο, Εμφύλιος, Λαθρομετανάστευση, Άμεση Δημοκρατία, Η Σεισάχθεια Δανείων και Καταθέσεων.

Βιβλιογραφία
Η λαφυραγωγία των ταμείων
Τα πετρέλαια της Ελλάδος
Η μεγαλειώδης απάτη του ευρώ
Ο πανικός της απληστίας
Η έξοδος από την κρίση
Το προτεκτοράτο
Η έξοδος από την κρίση (ψηφιακό βιβλίο)
Η λαφυραγωγία των ταμείων (ψηφιακό βιβλίο)
Ο πανικός της απληστίας (ψηφιακό βιβλίο)
Το προτεκτοράτο (ψηφιακό βιβλίο)
Εμφύλιος
Εμφύλιος (ψηφιακό βιβλίο)
Λαθρομετανάστευση.
Άμεση Δημοκρατία (αντί κλεπτοκρατίας)
Άμεση Δημοκρατία (αντί κλεπτοκρατίας) (ψηφιακό βιβλίο)
Λαθρομετανάστευση. (ψηφιακό βιβλίο)
Η σεισάχθεια δανείων και καταθέσεων
Η σεισάχθεια δανείων και καταθέσεων (ψηφιακό βιβλίο)
Το πρόβλημα των τραπεζών και η ανάπτυξη
Το πρόβλημα των τραπεζών και η ανάπτυξη (ψηφιακό βιβλίο)
Η κατάλυση της συμφωνίας Σένγκεν και η Ευρωκρίση