Τα βιβλία «Μαθαίνοντας στο σπίτι Μαθηματικά (5+)» και «Μαθαίνοντας στο σπίτι Μαθηματικά (6+) προσφέρουν στα παιδιά τη χαρά να εξοικειωθούν, με διασκεδαστικό τρόπο, με βασικές μαθηματικές έννοιες ακολουθώντας μια εξελικτική πορεία μάθησης, καθώς θα συμπληρώνουν, με την καθοδήγηση των γονιών, τις ειδικά διαμορφωμένες μαθηματικές δραστηριότητες).

«Μαθαίνοντας στο σπίτι Μαθηματικά (5+)» Διάβασε ένα απόσπασμα
«Μαθαίνοντας στο σπίτι Μαθηματικά (6+)» Διάβασε ένα απόσπασμα
Β.Κ.Μ.:11445, Τιμή:€8,80 , Σελίδες:96 Β.Κ.Μ.:11446, Τιμή:€8,80, Σελίδες:96

Η κάθε σελίδα τους εστιάζει σε συγκεκριμένες έννοιες ή δεξιότητες καλλιεργώντας τη μαθηματική σκέψη, αναπτύσσοντας ικανότητες όπως είναι η δημιουργία συνδέσεων, η ανάπτυξη κατάλληλων συλλογισμών και η χρήση τεχνικών για την επίλυση διαφορετικών ειδών ασκήσεων.
Έτσι, επιτρέπουν στο παιδί να έρθει σε μια πρώτη επαφή με βασικές μαθηματικές γνώσεις, καλλιεργώντας παράλληλα με επιτυχία τις δομικές μαθηματικές δεξιότητες. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είτε στη διάρκεια των διακοπών, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό μια αξιόπιστη πρόταση για τον γονιό για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού.


Περιλαμβάνουν:

✏ 88 μαθηματικές δραστηριότητες.
✏ απαντήσεις στις παραπάνω δραστηριότητες.