Ο «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ στη βραχεία λίστα υποψηφιότητας,
για το Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα (γνώσεων) για παιδιά.
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ της ΙΒΒΥ 2018

Σειρά: Θάλασσα
Ιδέα/Συγγραφή: Άρης Τσικοντούρης
Εικονογράφηση: Αρτέον

ΑΡΤΕΟΝ Εκδοτική