ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΏΡΑ 9.00 μ.μ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 80 παιδιά
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – 90 ΠΑΙΔΙΑ – 2635041970
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 40 παιδιά
8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 250 παιδιά – 2641022003
2o ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 15 παιδιά – 2641049499
ΏΡΑ 11.00 μ.μ
7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 170 παιδιά – 2641021526 – 6973543093
10ο Δημοτικό ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 130 παιδιά – 2641023425
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 100 ΠΑΙΔΙΑ – 2641023240
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 9.00
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 100 ΠΑΙΔΙΑ – 2641024884
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – 100 ΠΑΙΔΙΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 80 ΠΑΙΔΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – 100 παιδιά
ΩΡΑ 11.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ– 68 παιδιά

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΏΡΑ 9.00 μ.μ
4o Γυμνάσιο Αγρινίου – 250 παιδιά
Δημοτικό Αγγελοκάστρου – 68 παιδιά –
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – 50 ΠΑΙΔΙΑ – 2641051234

Poster.jpg