Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων

Τηλ. 6946597923 (Φουντούλης Βασίλειος) & 6976670042 (Μανικάρου Μεταξούλα)
E-mail: [email protected]

Φωτο από agrinionet.gr

«Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και τον χρόνο»

1η Ανακοίνωση
Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων, μετά την πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας και Ναυπακτίας (9 έως 11 Ιουνίου 2012), διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, με θέμα: «Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και τον χρόνο» στο συνεδριακό κέντρο του ξενώνα «Θέστιος» του Βλοχού στις 14 και 15 Μαΐου 2016.

1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σκοπός
• Η εμπεριστατωμένη έρευνα, συγκέντρωση, καταγραφή και ανακοίνωση στοιχείων και θεμάτων που σχετίζονται με τους Θεστιείς, τη χώρα τους, την ευρύτερη περιοχή τους.
• Η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορική γνώση και την πολιτιστική κληρονομιά των Θεστιέων.
• Η μελέτη του ιστορικού παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος, την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου και η δημιουργική προοπτική για το μέλλον.
Θεματικοί άξονες
1. Ιστορία (Μυθολογία, Προϊστορία, Αρχαίοι χρόνοι, Ελληνιστικοί χρόνοι, Βυζαντινοί χρόνοι, Τουρκοκρατία / Επανάσταση, Νεότεροι χρόνοι)
2. Γεωγραφία
3. Γλώσσα
4. Γραμματεία (Λογοτεχνία, Θέατρο, Φιλοσοφία)
5. Εκπαίδευση
6. Θρησκεία
7. Κοινωνία / Πατριδοτοπικά
8. Λαογραφία
9. Οικιστική / Αρχιτεκτονική
10. Οικολογία / Περιβάλλον
11. Οικονομία
12. Πολιτισμός / Τέχνη
13. Τοπική Αυτοδιοίκηση
14. Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία)

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2.1 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενώνα «Θέστιος», στην είσοδο του χωριού Βλοχός της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αγρινίου (15 χλμ. από την πόλη του Αγρινίου), στις 14 και 15 Μαΐου 2016.

2.2 Συμμετοχή στο συνέδριο με εισήγηση
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο με εισήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Περίληψη, η οποία θα τεθεί στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής. Διάρκεια εισήγησης: 15 λεπτά.

Ημερομηνία και ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής Περίληψης: Οι Περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης
Στην περίληψη θα περιλαμβάνονται τα εξής: α) Τίτλος, β) Όνομα συγγραφέα- Ιδιότητα-ηλεκτρονική διεύθυνση, γ) Θεματικός άξονας, δ) Κείμενο περίληψης έκτασης έως 250 λέξεις, ε) Λέξεις-κλειδιά.
Η μορφή της περίληψης θα έχει ως εξής: Γραμματοσειρά: cαlibri. Διάστιχο: 1,5. Στοίχιση: πλήρης. Περιθώρια: επάνω και κάτω: 2,54 εκ., αριστερά και δεξιά: 3,17 εκ. Μέγεθος γραμματοσειράς: 12.
Ο τίτλος, το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο θεματικός άξονας θα έχουν στοίχιση στο κέντρο (κεφαλαία-πεζά πρότασης).
Το αρχείο της περίληψης θα είναι της μορφής: Τίτλος εισήγησης_επώνυμο συγγραφέα(ων).doc(x). (π.χ. Η μονή και το βουνό Βλοχός_Παπαδόπουλος.doc(x) ή Βλοχός. Προστασία και ανάδειξη _Παπαδόπουλος_Βασιλόπουλος.doc(x)
Σημείωση: Οι τίτλοι στο αρχείο της περίληψης να είναι όσο το δυνατόν πιο συντομευμένοι.
• Η αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015.

2.3 Τελική Υποβολή του κειμένου
Οι εισηγητές καλούνται να παραδώσουν την επιστημονική ανακοίνωσή τους για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου μέχρι 31 Αυγούστου 2016. Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] Θα ακολουθήσει ειδική ενημερωτική ανακοίνωση για τις προδιαγραφές του κειμένου, μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

• Οργάνωση συνεδρίου
Αρχαιολογική-Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων

• Συνδιοργανωτής
Δήμος Αγρινίου

• Επιστημονικοί συνδιοργανωτές
Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ.ΠΟ.Ε.) (Διδότου 39, Αθήνα. Ιστοσελίδα: http://aipoe.gr/, e-mail: [email protected])
Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών (Ε.ΑΙ.Λ.) (Σόλωνος 100, Αθήνα)
Ένωση Ελλήνων Παιδαγωγών (Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα. Ιστοσελίδα: http://enelp.gr, e-mail: [email protected]).
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, με έδρα το Μεσολόγγι
Πανεπιστήμιο Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο: Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Ιστοσελίδα: http://www.culture.upatras.gr/

• Συνέργεια
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Δήμος Θέρμου
Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου (e-mail: [email protected], facebook: «Φίλοι Μουσείου Θέρμου»)

• Επιστημονική Επιτροπή
Μανικάρου Μεταξούλα
Πρόεδρος, Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Βικάτου Ολυμπία Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, με έδρα το Μεσολόγγι
Διαμαντή Μόνικα
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
Ζαχαρίας Ιερόθεος
Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο
Κατσαρός Βασίλειος
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Κατσιμπίνης Χρήστος
Αρχιτέκτων (Dipl.P.g. Αναστηλώσεων, DEA Αρχαιολογίας)
Κονταξής Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Κοντός Παναγιώτης
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών. Πρόεδρος ΑΙ.ΠΟ.Ε.
Κωσταράς Γρηγόριος
Καθηγητής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Πρόεδρος Ε.ΑΙ.Λ.
Λεμονίδου Έλλη
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο
Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο
Μπακαδήμα Μαρία Αρχειονόμος ΠΕ. Προϊσταμένη Γενικών Αρχείων Κράτους ν. Αιτωλοακαρνανίας
Μπερερής Πέτρος
Επί τιμή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Διευθυντής Σπουδών Υπουργείου Παιδείας
Παπασαλούρος Φώτιος
Θεολόγος-Φιλόλογος
Πορτελάνος Αναστάσιος
Δρ. Αρχιτέκτων & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

• Οργανωτική Επιτροπή
Μανδέλος Βασίλειος (Πρόεδρος)
Αυγέρης Βασίλειος
Γιαννακάς Διονύσιος
Δάρλας Θεόδωρος
Ζώγανος Δημήτριος
Καγιάτζας Θεόδωρος
Κορδολαίμης Χρήστος
Κωστακόπουλος Νικόλαος
Μαραγιάννης Κωνσταντίνος
Μίκροβας Γ. Αντώνιος
Αιδ. Μπλέτσας Απόστολος
Μυζήθρας Παναγιώτης
Ξυγκάς Κωνσταντίνος
Ράπτης Ευθύμιος
Σαβελώνας Παναγιώτης
Σαβελώνας Χρήστος
Σαγώνας Γεώργιος
Στούμπος Κ. Ευθύμιος
Τραπεζιώτης Δημήτριος
Φλωρόπουλος Παντελής
Φλώρος Γεώργιος
Φουντούλης Βασίλειος

• Γραμματεία
Καραθάνου Αμαλία (Γραμματέας)
Καπράλου Ιωάννα
Καρατζίνη Φώφη
Λαζούρα Αγαθή
Λειβαδίτη Σόνια
Λιάπη Σπυριδούλα
Μυζήθρα Δήμητρα

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
2) Φουντούλης Βασίλειος (Πρόεδρος Αρχαιολογικής-Ιστορικής-Λαογραφικής Εταιρείας Θεστιέων), τηλ. 6946597923.
3) Μανικάρου Μεταξούλα (Πρόεδρος Επιστημονικού Συνεδρίου), τηλ. 6976670042.
4) Καραθάνου Αμαλία (Γραμματέας Αρχαιολογικής-Ιστορικής-Λαογραφικής Εταιρείας Θεστιέων), τηλ. 6972183850.