Σκέψεις μικρές
Μαρία Σερετάκη

Σκέψεις μικρές σε ώρα σιγανή
Σκέψεις κρυφές με τρανταχτή φωνή
Σκέψεις τέτοιες με πιάσανε και τώρα
Τώρα που έφτασε του δειλινού η ώρα…

978-960-468-289-8