Γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα
Μελέτες περιπτώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Σελ.: 96
Σχήμα: 15,5 x 23,5
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 978-960-468-302-4

Τι είναι η γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα; Ποιες είναι οι προκλήσεις για μια γυναικεία επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο; Πώς η γυναικεία επιχειρηματικότητα δημιουργεί αξία στην οικονομία και στην κοινωνία; Ποιες είναι οι επιτυχημένες γυναικείες επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο; Στο παρόν βιβλίο αναλύονται και εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας με κοινωνικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διεθνείς πρακτικές που επιτελούνται σε διεθνές επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για υφιστάμενες κοινωνικές ή μη επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν μια σφαιρικότερη εικόνα των διεθνών πρακτικών, αλλά και για κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να εισέλθουν στην επιχειρηματικότητα μέσω της δημιουργίας μια νέας επιχείρησης. Υιοθετώντας κάποιες από τις πρακτικές αυτές, θα μπορέσουν οι κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις και οργανισμοί να ανταποκριθούν καλύτερα στον έντονο ανταγωνισμό σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον.