Αγία Οικογένεια
Συγγραφέας: Αντώνης Χαριστός
Εκδότης: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ
14,84 €

Περιγραφή
Σουηδία, 1970. Ο Alfred Johansson, παιδίατρος, αναγνωρισμένος για τα αποτελέσματα της τελευταίας του επιστημονικής έρευνας, καλείται να παρέμβει στο δημόσιο λόγο και να στρατευτεί με την καθολική εκκλησία, σε νομοθέτημα του κόμματος των Χριστιανοκοινωνιστών που επιβάλλει τον έλεγχο και τον περιορισμό των αμβλώσεων. Μέσα απ’ το ξεδίπλωμα της προσωπικής του ιστορίας, τα τραύματα του παρελθόντος καθορίζουν το παρόν και τον εξωθούν στην αυτοκριτική και την αναζήτηση της αληθινής του ταυτότητας. Βυθισμένος σε ένα σύμπλεγμα διανοητικού, ψυχικού και συναισθηματικού ευνουχισμού, ήδη από τα χρόνια κατά τα οποία υπήρξε οικότροφος σε καθολικό σχολείο, μένει μετέωρος ανάμεσα στην αλήθεια και την ψευδαίσθηση. Αγγίζει τα όρια της ηθικής και καταλήγει να αναπαράγει τις ίδιες μορφές βίας και εξουσιαστικής επιβολής.

κάποτε στην Ελλάδα – συλλογικός τόμος ιστορικού διηγήματος 1900-1930
Συγγραφέας: Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ
12,00 €

Περιγραφή
Ο Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, μένοντας πιστός στους σχεδιασμούς κατασκευής μίας νέας λογοτεχνικής σχολής, με επίκεντρο την ρεαλιστική απεικόνιση του λόγου και των εικόνων αυτού, προχωρά στη δημοσίευση του πρώτου τόμου διηγημάτων με τίτλο «…κάποτε στην Ελλάδα». Ο εν λόγω τόμος αφορά διηγήματα των μελών τα οποία περιστρέφονται γύρω από πραγματικά κοινωνικά γεγονότα· γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την περίοδο 1900-1930. Είναι η περίοδος εμφάνισης στο προσκήνιο της πολιτικής ιστορίας του τόπου των εκσυγχρονιστικών συνθημάτων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εν μέσω πολεμικών συρράξεων τόσο των Βαλκανικών Πολέμων όσο και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η χώρα διευρύνει τα σύνορά της. «η Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» αποκτά σάρκα και οστά για να καταλήξει στην καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού απ’ τις πατρογονικές του εστίες σε Μικρά Ασία και Πόντο. Είναι η στιγμή κατά την οποία συγκροτείται η πρώιμη αστική τάξη και διαμορφώνονται τα ανώριμα, ακόμη, χαρακτηριστικά της εργατικής. Η έλευση των προσφύγων και η ανάμειξη των πολιτιστικών πραγματικοτήτων, δημιουργούν νέα αιτήματα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι πολιτικές του παρελθόντος δεν ανταποκρίνονται, πλέον, στις ανάγκες του εκάστοτε «σήμερα», που μεταβάλλεται με ταχύτητα φωτός. Τα μέλη του Φιλολογικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν να αποτυπώσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εποχής και να αναδείξουν τις μεταβολές στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψιν τους τις αθέατες όψεις της καθημερινότητας.

Στηρίζοντας τους νέους εκπαιδευτικούς στο σχολείο
Συγγραφέας: Λάζαρος Κωστανάσιος
Εκδότης: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ
10,07 €

Περιγραφή
Στηρίζοντας τους νέους εκπαιδευτικούς στο σχολείο.

Φάσεις και αντιφάσεις κατά τη διαδικασία υποδοχής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

…Η έρευνα αυτή εστιάζει το ενδιαφέρον της στην υπο­­­δοχή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχο­­λείο και φιλοδοξεί να ερευνήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την ένταξη τους στο νέο επαγγελματικό χώρο. Γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στους νεοδιόριστους εκπαι­δευ­­­­τικούς του 7ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αι­τω­­­λο­ακαρνανίας και με μεθοδολογικό εργαλείο την ημι­δομημένη συνέντευξη διε­ρευνήσαμε τις σκέψεις και από­ψεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη σε συνδυασμό με τις αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της σχολικής μονάδας.