ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

CAPUT MORTUUM (1392)
Φάρσα αφανισμού

Συγγραφέας: ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΣ
Σηµειώσεις ενός παράδοξου µελετητή του Ευριπίδη; Ένας Δραµατοθεραπευτής αναλαµβάνει ν’ ανακουφίσει τους ήρωες στις Βάκχες; Τραγούδια για την Ήπειρο (αδελφή του Πενθέα); Οντισιόν για έναν ρόλο που δεν υπάρχει;
Στη νουβέλα Caput mortuum [1392], µε τον υπότιτλο Φάρσα αφανισµού, ο Μισέλ Φάις, µε αφορµή τις Βάκχες του Ευριπίδη, µιλάει για τη σαγήνη της βίας, την οικογενειακή αποσύνθεση, την πολιτική αποχαλίνωση, τη σεξουαλική ρευστότητα, τη µεταφυσική κατάπτωση, αλλά και τη µετέπειτα αισθητική και ιδεολογική εργαλειοποίησή τους στη συνείδηση του αναγνώστη και του θεατή ενός τόσο οριακού και αµφίσηµου κειµένου. Ο Φάις κουρδίζει µια κυκλικά διαµελισµένη αφήγηση (αντανάκλαση του διαµελισµένου Πενθέα), εναλλάσσοντας το κωµικό µε το αποτρόπαιο, το οικείο µε το άδηλο, το επινοηµένο µε το αρχετυπικό.
Caput mortuum (mortum/mortem) σηµαίνει νεκρό κεφάλι ή άχρηστα υπολείµµατα οξείδωσης µετάλλων. Πρόκειται για µια ουσία που χρησιµοποιήθηκε τόσο στην αλχηµεία όσο και στη ζωγραφική, ενώ 1392 είναι ο αριθµός των στίχων στην κατάλοιπη τραγωδία του Ευριπίδη, την οποία έγραψε αυτοεξόριστος στην Πέλλα της Μακεδονίας και παραστάθηκε στην Αθήνα (405 π.Χ.) έναν χρόνο µετά τον θάνατό του.
Με αυτό το βιβλίο κλείνει ο κύκλος της αυτοπροσωπογραφίας ενός άλλου· µιας µακράς, άτυπης τετραλογίας: Το µέλι και η στάχτη του Θεού (2002), Ελληνική αϋπνία (2004), Η Ερευνήτρια (2020).


ΣΕΙΡΑ: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Ο Μισέλ Φάις (Κοµοτηνή, 1957), ανά διαστήµατα, γράφει, φωτογραφίζει, πεζοπορεί.
ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ISBN: 978-960-16-9893-9 ΣΧΗΜΑ: 14×21 ΣΕΛΙΔΕΣ: 192 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 12,20 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ
ΕΣΑΕΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ

Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ
Το βιβλίο αυτό είναι μια αλυσίδα στοχασμών και αφορισμών γύρω από ποικίλα αλλά αλληλένδετα θέματα: Ευρώπη και Ελλάδα, τεχνολογία και παγκοσμιοποίηση, κοινωνικοοικονομικές κρίσεις και κλιματική καταστροφή, αποδυνάμωση της δημοκρατίας και άνοδος του αυταρχισμού, ρήξη του οργανικού δεσμού φύσης-πολιτισμού, αναζήτηση μιας ηθικής ανθρωπολογίας για τους καιρούς μας, ιστορική μνήμη και δημιουργία… Γιατί τίποτε δεν μπορεί πια να ιδωθεί ξεχωριστά.


ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ISBN: 978-960-16-8852- 8 ΣΧΗΜΑ:13 x 21ΣΕΛΙΔΕΣ: 304 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 15,50 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΝΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συγγραφέας: ΝΕΔΑ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΟΥΧΟΥ
Τα θεµελιώδη δικαιώµατα συνιστούν το µεγάλο επίτευγµα του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού και αποτελούν κεντρικό κοινό στοιχείο των πολιτευµάτων του λεγόµενου δυτικού κόσµου. Κατακτήθηκαν σε µια µακρά πορεία ιδεολογικών ζυµώσεων, πολιτικών συγκρούσεων και επώδυνων διεκδικήσεων, µε ορόσηµο τις µεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα και µε κινητήρια δύναµη την ανάγκη για προστασία του ανθρώπου από την αυθαιρεσία, τον πόνο και την εξαθλίωση.
Παρ’ όλα αυτά, η διασφάλισή τους από τα πολλαπλά, διαρκώς µεταβαλλόµενα και εντεινόµενα επίπεδα κρατικής, διακρατικής, υπερεθνικής µα και ιδιωτικής αυθαιρεσίας δεν είναι δεδοµένη. Η προστασία τους έγκειται στην κατοχύρωσή τους από το δίκαιο, µε πρωταρχικό τον ρόλο του Συντάγµατος. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται καθοριστικός ο ρόλος της νοµικής θεωρίας, και δη της συνταγµατικής. Όµως, η σύγχρονη θεωρία µοιάζει να εγκλωβίζεται στα επιτεύγµατα του παρελθόντος της και δείχνει να υστερεί στη µάχη για την αποτελεσµατική προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στη νέα εποχή. Περισσότερο ίσως από τα άλλα πεδία, η ευαίσθητη ύλη των θεµελιωδών δικαιωµάτων υφίσταται τους κραδασµούς της παγκοσµιοποίησης, των τεχνολογικών αλµάτων, της φθοράς του περιβάλλοντος, αλλά και των διεθνών ανακατατάξεων, των περιφερειακών ολοκληρώσεων και των µεταβολών της εξουσίας που έφερε ο 21ος αιώνας.
Ιχνηλατώντας τη συνεχή εξέλιξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε έναν αδιάκοπα µεταβαλλόµενο κόσµο, όπου διαρκώς διακυβεύεται η συρρίκνωσή τους, το βιβλίο αυτό επιχειρεί µία ‒ταυτόχρονα θεωρητική και µεταθεωρητική‒ ανάπτυξη του συνταγµατικού δικαίου των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ευελπιστεί έτσι να συµβάλει στην απαραίτητη µετεξέλιξή τους, προκειµένου να εξακολουθήσουν να εκπληρώνουν τον καθοριστικής σηµασίας ρόλο τους.

Η Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου σπούδασε νοµικά στο Στρασβούργο και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγµατικού Δικαίου στο Τµήµα Διε¬θνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα κινούνται ιδίως στα πεδία της συνταγµατικής δικαιοσύνης, της εθνικής και ευρωπαϊκής προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, της δηµοκρατικής αρχής, του συγκριτικού και ευρωπαϊκού συνταγµατικού δικαίου, µε έµφαση στον ρόλο του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού και της συνταγµατικής θεωρίας σε έναν κόσµο πολλαπλών και ραγδαίων αλλαγών. Άλλες µονογραφίες της είναι: Η χειραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγµατική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επιστηµολογικές συνιστώσες (Παπαζήσης, 2012), Ζητήµατα µεθόδου του Συνταγµατικού Δικαίου. Από τα αδιέξοδα της παραδοσιακής αντίληψης στο νεφελώδες µετά-το-µοντέρνο (Αντ. Σάκκουλας, 1995), Η κοµµατική δραστηριότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 29 παρ. 3 του Συντάγµατος του 1975/86 και του σχετικού νοµοθετικού πλαι¬σίου (Αντ. Σάκκουλας, 1990), Ο πολιτικός έλεγχος της συνταγµατικότητας του νόµου. Μελέτη Συγκριτικού Συνταγµατικού Δικαίου κατά το Δίκαιο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας (διδ. διατρ. 1989).

ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ISBN: 978-960-16-5207-8 ΣΧΗΜΑ: 14×21 ΣΕΛΙΔΕΣ: 656 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 24,00 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΟΡΙΑΝΑ ΦΑΛΛΑΤΣΙ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΝΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ
Η Οριάνα Φαλλάτσι, σύντροφος του Αλέκου Παναγούλη τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκδίδει το Ένας άντρας τον Ιούλιο του 1979 στην Ιταλία, τρία χρόνια μετά τον αδόκητο θάνατό του σε ηλικία 36 ετών. Το βιβλίο γίνεται παγκόσμια επιτυχία, μεταφράζεται σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες. «Είχε πεθάνει αυτός που αγαπούσα και είχα ξεκινήσει να γράφω ένα μυθιστόρημα που θα έδινε νόημα στην τραγωδία» γράφει η Φαλλάτσι. Και σε μια συνέντευξή της δηλώνει: «Διαβάζοντας Προπ, είδα πως η ιστορία του Παναγούλη αντιστοιχούσε στη δομή ενός παραμυθιού: Η μύηση, η περίοδος της μεγάλης δοκιμασίας, η επιστροφή στο χωριό, η τελευταία πρόκληση, η αποθέωση ή ο θάνατος». Και συμπληρώνει: «Δε λέω ποτέ πως ήταν ήρωας ‒βεβαίως και ήταν ήρωας, αλλά μου φαίνεται περιοριστικό να το λέω‒, ήταν πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα ένας ποιητής, ένας καλλιτέχνης, και ο ηρωισμός του ήταν απόρροια της ποίησής του».


Η Οριάνα Φαλλάτσι (Φλωρεντία, 1929-2006) ξεκίνησε την καριέρα της στη δημοσιογραφία από νεαρή ηλικία. Πήρε συνεντεύξεις από τους ισχυρούς του κόσμου και ως πολεμική ανταποκρίτρια
παρακολούθησε τις σημαντικότερες συρράξεις του καιρού μας, από το Βιετνάμ έως τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Το 1973 ήρθε στην Αθήνα για να πάρει συνέντευξη από τον Αλέκο Παναγούλη, δύο μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του από το χουντικό καθεστώς· ο έρωτας μεταξύ τους ήταν κεραυνοβόλος. Μετά τον θάνατο του Παναγούλη το 1976, άρχισε να γράφει το βιβλίο Ένας άντρας, που εκδόθηκε το 1979 και προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κολούμπια, απονέμοντάς της τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα, τη χαρακτήρισε ως «μία από τους παγκοσμίως πιο πολυδιαβασμένους και αγαπημένους συγγραφείς».
Τα βιβλία της, που κυκλοφορούν στα ιταλικά στη σειρά BUR των εκδόσεων Rizzoli, έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα χώρες.

ΣΕΙΡΑ: ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ISBN 978-960-16-9274-6 ΣΧΗΜΑ: 15Χ23 ΣΕΛΙΔΕΣ: 688 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 29,90 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
Η μαρτυρία μου και ένα όραμα για το μέλλον
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΤΤΕΝΜΠΟΡΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
Ο διάσηµος Βρετανός φυσιοδίφης, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, σκηνοθέτης, στέλεχος του BBC και συγγραφέας, που γνώρισε διεθνώς επιτυχία µε το οµώνυµο ντοκιµαντέρ, στο βιβλίο αυτό µας λέει πώς µπορούµε, αν το κάνουµε τώρα, να κατεβάσουµε τους διακόπτες, για να µη γίνει ο κόσµος µας όλος ένα τεράστιο Τσέρνοµπιλ.

Είµαι 94 χρόνων. Έζησα µια πραγµατικά απίστευτη ζωή. Και µόνο τώρα είµαι σε θέση να εκτιµήσω πραγµατικά πόσο συγκλονιστικά ήταν αυτά που έζησα.

Όταν ήµουν νέος, πίστευα ότι περιπλανιόµουν σε έναν άγριο, παρθένο φυσικό κόσµο – αλλά όλο αυτό δεν ήταν παρά µια ψευδαίσθηση. Η τραγωδία του καιρού µας εκτυλίσσεται ολόγυρά µας και µετά βίας µπορούµε να τη διακρίνουµε. Ο πλανήτης µας στερείται την άγρια φύση του και η βιοποικιλότητά του εκφυλίζεται. Υπήρξα µάρτυρας αυτής της παρακµής. Η ζωή στον πλανήτη µας είναι η µαρτυρία µου, αλλά και ένα όραµα για το µέλλον. Το βιβλίο αυτό διηγείται πώς φτάσαµε σε αυτό το σηµείο, ποιο ήταν το µεγαλύτερο λάθος µας και µε ποιον τρόπο –αν δράσουµε άµεσα– µπορούµε να επανορθώσουµε.
Ντ.Α

Μοιραζόµαστε τη Γη µε τον φυσικό κόσµο – το πιο αξιοθαύµαστο σύστηµα διατήρησης της ζωής που θα µπορούσε κανείς να φανταστεί, εξελιγµένο µέσα σε δισεκατοµµύρια χρόνια. Ο πλανήτης άρχισε να κλονίζεται τη στιγµή που υποχώρησε η βιοποικιλότητά του – αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. Εποµένως, αν θέλουµε να αποκαταστήσουµε τη σταθερότητα στον πλανήτη µας, πρέπει να αποκαταστήσουµε τη βιοποικιλότητά του, το στοιχείο ακριβώς που εµείς οι ίδιοι του στερήσαµε. Είναι η µόνη διέξοδος από αυτή την κρίση, η οποία έχει την υπογραφή µας. Πρέπει να εξασφαλίσουµε το µέλλον της άγριας ζωής στη Γη!
Ο διάσηµος Βρετανός φυσιοδίφης, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, σκηνοθέτης, στέλεχος του BBC και συγγραφέας, που γνώρισε διεθνώς επιτυχία µε το οµώνυµο ντοκιµαντέρ, στο βιβλίο αυτό µας λέει πώς µπορούµε, αν το κάνουµε τώρα, να κατεβάσουµε τους διακόπτες, για να µη γίνει ο κόσµος µας όλος ένα τεράστιο Τσέρνοµπιλ.


Ο Sir DAVID ATTENBOROUGH είναι ο πιο γνωστός παραγωγός ντοκιµαντέρ φυσικής ιστορίας στη Μεγάλη Βρετανία, φυσιοδίφης και παρουσιαστής εδώ και σχεδόν εφτά δεκαετίες. Μετά τις σπουδές του στο Κέµπριτζ και δύο χρόνια στο Βασιλικό Ναυτικό, η πρώτη του εργασία ήταν σε έναν λονδρέζικο εκδοτικό οίκο. Το 1952 εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόµενος παραγωγός. Ενώ δούλευε για τη σειρά Zoo Quest (1954-1964), είχε την πρώτη του ευκαιρία να αναλάβει αποστολές σε αποµακρυσµένα σηµεία του πλανήτη και να κινηµατογραφήσει µοναδικές στιγµές άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.
Εργάστηκε ως βασικό στέλεχος του BBC2 (1965-1968) και συντέλεσε στην καθιέρωση της έγχρωµης τηλεόρασης στη Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια υπήρξε Διευθυντής Προγράµµατος στο Τηλεοπτικό Τµήµα του BBC (1969-1972). Το 1973 εγκατέλειψε οριστικά τη διοικητική δουλειά, για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και παραγωγή ντοκιµαντέρ. Καθιερώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο ως ο κορυφαίος παραγωγός ντοκιµαντέρ φυσικής ιστορίας, µε πολλές εµβληµατικές σειρές στο ενεργητικό του: Life on Earth (1979), The Living Planet (1984), The Trials of Life (1990), The Private Life of Plants (1995), Life of Birds (1998), The Blue Planet (2001), Life of Mammals (2002), Planet Earth (2006), Life in Cold Blood (2008).
Ο David Attenborough χρίστηκε ιππότης το 1985 και έλαβε την τιµητική διάκριση του Τάγµατος της Αξίας το 2005. Είναι µέλος της Βασιλικής Εταιρείας και βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του αγώνα για τη διατήρηση των ειδών του πλανήτη που τελούν υπό εξαφάνιση.
ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ISBN 978-960-16-9354-5 ΣΧΗΜΑ: 14Χ21 ΣΕΛΙΔΕΣ: 352 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 15,50 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

SPILLOVER
ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: DAVID QUAMMEN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


Επί πέντε χρόνια, ο Quammen ταξίδευε µαζί µε ειδικούς επιστήµονες στα πιο αποµακρυσµένα µέρη του κόσµου: από το Μπανγκλαντές έως τα δάση του Κονγκό και από µια φάρµα αρουραίων στην Κίνα ως το Κοννέτικατ, µιλούσε µε ερευνητές που πασχίζουν να αποκαλύψουν τα µυστήρια της φύσης και των σχέσεων µεταξύ ανθρώπων και ζώων. Καταγράφοντας όσα του είπαν οι ερευνητές µέσα και έξω από τα εργαστήρια υψηλής ασφάλειας, ο Quammen συνέθεσε ένα πολυπρόσωπο βιβλίο µε σκηνικά που εναλλάσσονται και πρωταγωνιστές ανθρώπους και ζώα – µικρά και µεγάλα, άγρια και εξηµερωµένα, οικόσιτα και κατοικίδια.

ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ISBN 978-960-16-9978-3 ΣΧΗΜΑ: 14Χ21 ΣΕΛΙΔΕΣ: 848 ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 29,90 € ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021