Το βιβλίο αυτό ερευνά τις μοναδικές δυνάμεις που επέτρεψαν στην ανθρωπότητα να ταξιδέψει από τη στασιμότητα στην ανάπτυξη κι έπειτα στην ανισότητα.
Επιχειρεί να εστιάσει στις θεμελιώδεις δυνάμεις που έχουν σαρώσει την ανθρωπότητα στο ταξίδι της.
Από την ανάπτυξη του πρώτου εργαλείου για σμίλευση πέτρας, η τεχνολογική πρόοδος έφερε την ανάπτυξη και την προσαρμογή του ανθρώπινου πληθυσμού σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Στη συνέχεια οι αλλαγές αυτές έφεραν περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο μέσα στον χρόνο και τον χώρο -σε κάθε περιοχή, σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό. Παρά ταύτα, μια κεντρική πτυχή όλων των κοινωνιών παρέμενε κατά βάση ανεπηρέαστη: το βιοτικό επίπεδο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν κατάφεραν να φέρουν μακροπρόθεσμη βελτίωση στην υλική ευημερία του πληθυσμού. Όπως και όλα τα άλλα είδη, η ανθρωπότητα είχε πέσει σε μια παγίδα φτώχειας.


Για χιλιετίες, οι τροχοί της αλλαγής γύριζαν με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, μέχρι που τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο καμπής οπότε ξεκίνησε η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος της Βιομηχανικής Επανάστασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για μορφωμένους εργαζόμενους που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές στο τεχνολογικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με μια μείωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα, έδωσε στους γονείς μεγαλύτερο κίνητρο να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών που ήδη είχαν αντί να γεννήσουν κι άλλα, πυροδοτώντας έτσι μια πτώση της γεννητικότητας. Η Δημογραφική Μετάβαση διέλυσε τη μαλθουσιανή παγίδα φτώχειας, το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε χωρίς τη γρήγορη αντιστάθμιση της πληθυσμιακής αύξησης, κι έτσι ξεκίνησε μια μακροπρόθεσμη άνοδος της ανθρώπινης ευημερίας.
Παρά ταύτα, ενώ δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί από τον κίνδυνο του λιμού, των ασθενειών και του ευμετάβλητου κλίματος, ένας νέος κίνδυνος δεσπόζει στον ορίζοντα: ο ανησυχητικός αντίκτυπος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος και που έχει ρίζες στη Βιομηχανική Επανάσταση. Η ραγδαία επιβράδυνση της ανόδου του πληθυσμού, η αύξηση του σχηματισμού ανθρώπινου κεφαλαίου και η ικανότητα για καινοτομία που έχουν σαρώσει την υφήλιο τον τελευταίο αιώνα αποτελούν αιτία για αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την ικανότητα του είδους μας να αποτρέψει τις πλέον καταστροφικές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη.


Από τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, οι συνθήκες διαβίωσης έχουν κάνει ένα ανεπανάληπτο άλμα μπροστά, όπως κι αν τις υπολογίσουμε ,το οποίο αντικατοπτρίζεται στη ραγδαία εξάπλωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στις υποδομές και στις τεχνολογίες της υγείας δυνάμεις που έχουν μεταμορφώσει ριζικά τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η απόδραση μας από την εποχή της στασιμότητας συνέβη σε διαφορετικές περιόδους ανά την υφήλιο. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες και περιοχές στη Βόρεια Αμερική βίωσαν ένα αξιόλογο άλμα στις συνθήκες διαβίωσης αμέσως μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ στις περισσότερες περιοχές στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική η μετάβαση δεν συνέβη παρά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα-οδηγώντας σε τεράστιες διαφορές στον πλούτο και την ευημερία.
Η έμφαση στην εκπληκτική πρόοδο των τελευταίων δύο αιώνων δεν θα πρέπει να μειώσει την προσοχή μας στη δυστυχία και την αδικία που εξακολουθούν να επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας, ούτε στο πόσο επείγουσα είναι η ευθύνη μας να τις αντιμετωπίσουμε. Αντίθετα, η ελπίδα μας είναι ότι η κατανόηση της προέλευσης της ανισότητας θα μας επιτρέψει να βρούμε καλύτερες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και θα συνεισφέρει στην ευημερία της ανθρωπότητας στο σύνολό της.
Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται για την ίδια τους την κατάσταση, οι στοχαστές αναρωτιούνται για την άνοδο και την πτώση των κρατών και την προέλευση του πλούτου και της ανισότητας. Πλέον, χάρη σε μακροπρόθεσμες οπτικές γωνίες που αναδύθηκαν από δεκαετίες ερευνών αλλά και χάρη σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο ανάλυσης βασισμένο στην εμπειρία, έχουμε τα εργαλεία να κατανοήσουμε το ταξίδι της ανθρωπότητας στο σύνολό του και να εξιχνιάσουμε τα κεντρικά του μυστήρια. Η ελπίδα μας είναι η κατανόηση της προέλευσης του πλούτου και της παγκόσμιας ανισότητας θα αποτελέσει οδηγό για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που θα διευκολύνουν την ευημερία του κόσμου και θα επιτρέψει στους αναγνώστες να οραματιστούν το ακόμα πιο πλούσιο μέλλον που βρίσκεται μπροστά, καθώς το ανθρώπινο είδος συνεχίζει το ταξίδι στου σε αχαρτογράφητες περιοχές.
Διαβάστε το.


O ODED GALOR είναι Καθηγητής Οικονομικών στην έδρα Herbert H. Goldberger του Πανεπιστημίου Μπράουν και ένας εκ των διανοητών που συνέλαβαν την Ενοποιημένη Θεωρία της Οικονομικής Ανάπτυξης, που στόχο έχει την ανάδειξη των γενεσιουργών αιτίων της ανάπτυξης, της ευημερίας και της ανισότητας σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα πορίσματα της έρευνάς του στον τομέα αυτό τα έχει μοιραστεί με τον κόσμο μέσω διαλέξεων σε όλο τον πλανήτη, ενώ συμπυκνώνει τις ανακαλύψεις του στον ανά χείρας τόμο, που πρόκειται να μεταφραστεί σε 28 γλώσσες.