ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12/2021

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών της για την ανάδειξη, στήριξη και προώθηση των μουσικών δημιουργών της περιοχής μας, θα διοργανώσει ∆ιαγωνισµό Μουσικής Δημιουργίας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.
Ο ∆ιαγωνισµός, σαν ένα βήμα έκφρασης, προσφέρεται σε μουσικούς δημιουργούς, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, οι οποίοι έτσι αποκτούν μια ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και να παρουσιάσουν την δουλειά τους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις και απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαγωνιστούν στη δημιουργία τραγουδιού με ελληνικό ή ξενόγλωσσο στίχο ή στη σύνθεση οργανικής μουσικής.
Γίνονται δεκτά όλα τα μουσικά είδη και επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μουσικού οργάνου.
Τα αποτελέσματα της προκριματικής και της τελικής φάσης του Διαγωνισμού, θα εκδώσει και θα ανακοινώσει επταμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και θα απονείμει συνολικά τρία βραβεία.
Ο κανονισμός του διαγωνισμού και αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν σε λίγες ημέρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Ε.Α.

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.), στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών της για την ανάδειξη, στήριξη και προώθηση των μουσικών δημιουργών της περιοχής μας, θα διοργανώσει ∆ιαγωνισµό Μουσικής Δημιουργίας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Η Γ.Ε.Α. έχει διοργανώσει και στο παρελθόν παρόμοιο διαγωνισμό και θα επαναλάβει αυτή τη δράση με την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, που την χαρακτηρίζουν στην μακρόχρονη ιστορία της και απαιτούνται για μια τέτοια διοργάνωση.

Ο ∆ιαγωνισµός σαν ένα βήμα έκφρασης προσφέρεται σε μουσικούς δημιουργούς, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, οι οποίοι έτσι αποκτούν μια ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και να παρουσιάσουν την δουλειά τους.

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σε δύο φάσεις και απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαγωνιστούν στη δημιουργία τραγουδιού με ελληνικό ή ξενόγλωσσο στίχο ή στη σύνθεση οργανικής μουσικής. Είναι δεκτά όλα τα είδη μουσικής.

Στην Προκριµατική Φάση του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι θα συµµετέχουν µε ένα πρωτότυπο έργο τους που θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή, ενώ όσοι προκριθούν στην τελική φάση θα διαγωνισθούν με το ίδιο έργο, που θα παρουσιαστεί ζωντανά.

Για τη συµµετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεµόνα με έντυπη υπεύθυνη δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν πρόθεση συµµετοχής στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] µέχρι Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 ώρα 20:00, στο οποίο θα αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με το παρεχόμενο υπόδειγμα.

Τα αποτελέσµατα της προκριματικής και της τελικής φάσης του ∆ιαγωνισµού , θα εκδώσει και θα ανακοινώσει επταμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και θα απονείμει συνολικά τρία βραβεία.

Η ανακοίνωση και η απονοµή των βραβείων θα γίνουν µετά το τέλος του διαγωνισµού.

Ο Κανονισμός του διαγωνισμού και αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν σε λίγες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, για γενικά θέματα του διαγωνισμού:

με τον Ανδρέα Σκαρτσάρη (6945297707)
και για καλλιτεχνικά θέματα

με τον Ηλία Κοτζιά (6942847747) ή
με τον Χρήστο Φαρμάκη (6942922682),
ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] .

Πληροφοριακό υλικό για τον Διαγωνισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της Γ.Ε.Α.

Α Φάση

Κανονισμός του Διαγωνισμού

Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Β Φάση

Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για συμμετοχή ανηλίκου

Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό