Δύο αλληλοσυγκρουόμενοι κόσμοι στο κατώφλι του 1821

Νέα Κυκλοφορία
Πατρική και Aδελφική Διδασκαλία

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθιμος – Αδαμάντιος Κοραής

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη του Αγώνα, η σειρά βιβλίων Lux Orbis των εκδόσεων iWrite τολμά να αναδείξει τις πραγματικά αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι που αποτέλεσαν την πνευματική ατμομηχανή της Επανάστασης, αποπειράθηκαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την κήρυξή της.

Πρόκειται δίχως αμφιβολία για ένα εκδοτικό γεγονός ενόψει της συμπλήρωσης 200 ετών από την κήρυξη της Επανάστασης.

Τον πρόλογο του έργου υπογράφει ο Πέτρος Τατσόπουλος.

Ο δρόµος για την Επανάσταση του 1821 δεν υπήρξε στρωµένος µε ροδοπέταλα. Πέρα από τους Οθωµανούς και τους λοιπούς εξωτερικούς κινδύνους, οι Έλληνες Διαφωτιστές και επαναστάτες κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν την απόλυτα εχθρική προς τις αξίες της ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ανώτατη ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Αυτό το βιβλίο συµπεριλαµβάνει για πρώτη φορά δύο κείµενα που δηµοσιεύτηκαν το 1798. Την “Πατρική Διδασκαλία” του πατριάρχη Ιεροσολύµων Άνθιµου και την απάντηση του Αδαµάντιου Κοραή, µέσω του έργου του “Αδελφική Διδασκαλία”. Πρόκειται για τη σύγκρουση δύο αντιµαχόµενων κόσµων, παραµονές του µεγάλου ξεσηκωµού.

Κλείσατε τα αυτία σας και µη δώσετε καµµίαν ακρόασιν εις ταύτας τας νεoφανείς ελπίδας της ελευθερίας και να είσθε κατά πολλά βέβαιοι, ότι αι δόξαι και αι διδασκαλίαι αυτών, καθ’ όσον εδυνήθηµεν να καταλάβωµεν και πραγµατικώς από τα έθνη οπού εδέχθησαν αυτάς να γνωρίσωµεν, κοντά οπού είναι ενάντια εις τα ρητά της Θείας Γραφής και των αγίων αποστόλων, οπού µας προστάζουν να υποτασσώµεθα εις τας υπερεχούσας αρχάς[…]

Άνθιµος, πατριάρχης Ιεροσολύµων
Πατρική Διδασκαλία (1798)

Bλέπων το κατά των βαρβάρων τυράννων της Eλλάδος µίσος αυξανόµενον επί µάλλον και µάλλον, ηθέλησεν ο φιλότουρκος συγγραφεύς να κοιµήση την δικαίαν των Γραικών αγανάκτησιν[…] Eύκολον είναι να καταλάβη τις από ταύτα, ότι οι τοιούτοι πλεονέκται πρέπει να φοβώνται την καταστροφήν των Tούρκων ως ιδίαν αυτών καταστροφήν, και των Γραικών την ελευθερίαν ως απαρηγόρητον αυτών δυστυχίαν.

Αδαµάντιος Κοραής,
Αδελφική Διδασκαλία (1798)

Οι Συγγραφείς

Ο Αδαµάντιος Κοραής (1748-1833), γεννηµένος στη Σµύρνη και µε καταγωγή από τη Χίο, θεωρείται ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος του νεοελληνικού διαφωτισµού. Αφιέρωσε τη ζωή του στην αναγέννηση της ελληνικής παιδείας και στην προετοιµασία του έθνους για τον µεγάλο ξεσηκωµό.
Σπούδασε ιατρική στο Μονπελλιέ της Γαλλίας και σε ηλικία 40 ετών εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου και έζησε ως τον θάνατό του. Ασχολήθηκε επισταµένα µε τη φιλολογία, µεταδίδοντας στους συµπατριώτες του την αρχαία ελληνική σοφία, αλλά και τις προσωπικές του πολιτικές και φιλοσοφικές απόψεις. Επηρέασε και ενέπνευσε δεκάδες Έλληνες λογίους της εποχής του, µεταδίδοντάς τους τη φλόγα για φωτισµό και τη δίψα για απελευθέρωση από τον ζυγό των Οθωµανών. Σηµαντικά έργα του τα “Αδελφική διδασκαλία”, “Άσµα Πολεµιστήριον”, “Σάλπισµα Πολεµιστήριον”, “Πρόδροµος Ελληνικής Βιβλιοθήκης” και “Ελληνική Βιβλιοθήκη”.

Ο πατριάρχης Ιεροσολύµων Άνθιµος (1717-1808) γεννήθηκε στην Αντιόχεια και σε ηλικία 3 ετών µετακόµισε µε τον πατέρα του στα Ιεροσόλυµα. Σπούδασε στο εκεί γυµνάσιο και µάλιστα µετά τον θάνατο του δασκάλου του, Ιακώβου του Πατµίου, τον διαδέχτηκε ως διδάσκαλος. Παράλληλα χειροτονήθηκε ιερέας, αρχιµανδρίτης και πρώτος ιεροκήρυκας του πατριαρχικού θρόνου. Στα 1774 ανέλαβε µητροπολίτης Σκυθοπόλεως, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα προβιβάστηκε στον πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύµων. Σηµαντικότερο έργο του η “Ερµηνεία εις τους Ψαλµούς”, που εκδόθηκε στη Λειψία το 1855 από τον Διονύσιο Κλεόπα.

Στοιχεία βιβλίου
Τίτλος: Πατρική και Aδελφική Διδασκαλία
Συγγραφείς: Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθιμος – Αδαμάντιος Κοραής
Εκδόσεις: iWrite
Τιμή Λιανικής: 7 ευρώ
Σελίδες: 72


«Αυτό που είσαι, είναι αποτέλεσµα αυτού που υπήρξες κάποτε»

Νέα Κυκλοφορία
Σημείο Μνήμης – Αναδρομές με το Εκκρεμές Ραδιαισθησίας
της Αργυρώς Λεντούδη

Η συγγραφέας των best sellers “Γνώρισε τον εαυτό σου με το Εκκρεμές” και “Ενίσχυσε τον εαυτό του με το Εκκρεμές“, συμβουλεύει: “Όσο περισσότερο ενώνεις, µέσα από επίγνωση και θεραπεία, σηµεία της υπάρξεώς σου, αντιλαµβάνεσαι και αποδέχεσαι µε συγχώρεση και ελευθερία την τωρινή ενσάρκωση ως δώρο ανέλιξης και ικανής χρήσης όσων σου έχουν δοθεί ως εφόδια“.

Το βιβλίο
Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια σκέψη. Ακόµα καλύτερα ένα σηµείο σκέψης.

Και η σκέψη αυτή αφορά την ιερή ένωση του σώµατος µε το πνεύµα. Δεν είµαστε µόνο ύλη. Έχουµε πνευµατικές ποιότητες και αναζητήσεις που ακουµπούν σε υψηλότερες σφαίρες ενατένισης. Σαφέστατα και η έννοια «Ζω» φέρει µέσα της πολλαπλά επίπεδα εισερχόµενων ερεθισµάτων και βιώµατα που διαµορφώνουν την υπόσταση που φέρουµε. Ερεθίσµατα, που όταν όµως συγκεντρωθούν διαµορφώνουν την έννοια «Δράση και αντίδραση» που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη συµπεριφορά. Ωστόσο, προσωπικά για εµένα αυτό δεν ήταν και δεν είναι ακόµη και τώρα αρκετό. Πιστεύω στην αλληλουχία των µνηµών που κουβαλά ένας άνθρωπος. Και αυτές οι µνήµες δεν αφορούν µόνο τις µνήµες του «Τώρα». Κάποτε, κάπου διάβασα ένα πραγµατικά υπέροχο απόφθεγµα.

Λοιπόν, πάνω σε αυτό βασίζεται η προσέγγιση του βιβλίου αυτού. Το έχω ονοµατίσει «Σηµείο Μνήµης», γιατί αυτό ακριβώς αποτελεί. Μέσα από το εκκρεµές ραδιαισθησίας και τους ένθετους χάρτες που δίδονται, µπορεί κάποιος να εξασκηθεί σε διάφορα «σηµεία µνήµης» και να εκµαιεύσει σηµαντικές βιωµατικές εµπειρίες του «κάποτε» και κυρίως, να εργαστεί πάνω σε εκείνα τα σηµεία τα οποία φέρουν τραύµατα και τα οποία µέχρι σήµερα στο βαθύ ασυνείδητο ενυπάρχουν και επηρεάζουν αρκετές πτυχές της τωρινής ενσαρκώσεώς σου.

Η Συγγραφέας
Η Αργυρώ Λεντούδη γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Νέο Καρλόβασι Σάµου. Σπούδασε στο τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του πανεπιστηµίου Μακεδονίας και σήµερα εργάζεται ως λογίστρια σε ναυτιλιακή εταιρεία. Παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, ασχολείται µε τον εσωτερισµό, την αυτογνωσία και τις ενεργειακές και θεραπευτικές δυνάµεις των κρυστάλλων. Είναι η συγγραφέας των βιβλίων “Γνώρισε τον Εαυτό σου µε το Εκκρεµές”, “Ενίσχυσε τον εαυτό σου µε το εκκρεµές”, “Ο χορός των πεταλούδων” και “Αφύπνιση Ι, Τα Πρώιµα Χρόνια”, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις iWrite.

Στοιχεία βιβλίου
Τίτλος: Σημείο Μνήμης – Αναδρομές με το Εκκρεμές Ραδιαισθησίας
Συγγραφέας: Αργυρώ Λεντούδη
Εκδόσεις: iWrite
Τιμή Λιανικής: 13 ευρώ

Σελίδες: 142