Σχετικά με τη συνεργασία με την ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.hephaestuswien.com και το ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ hephaestus radio, προκειμένου η εικαστική διαδικτυακή έκθεση The Pandemic of ARTvirus να έχει ακόμη μεγαλύτερη προβολή, ξεκινώντας από την καρδιά της Ευρώπης, τη Βιέννη.

Οι συμμετέχοντες εικαστικοί στην έκθεση ήταν τουλάχιστον 80 ενώ πλέον είναι τουλάχιστον 120 και αυξάνονται συνεχώς.

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας www.art-profiles.net είναι σταθερά αυξανόμενη σε περισσότερους από 1.000 επισκέπτες την ημέρα, που για την μορφή τέχνης των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ είναι τουλάχιστον ικανοποιητική, μια και όπως πάντα τονίζω ότι τα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ είναι πίσω από τα φώτα των προβολέων σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές Τέχνης.