Συνεχίζοντας την διαφημιστική καμπάνια το τελευταίο μας
σποτ με την ηθοποιό και μητέρα Μαρία Σολωμού που
τάσσεται υπέρ του δικαιώματος του παιδιού για ισόχρονη και ισότιμη
ανατροφή και από τους δύο γονείς του.

Με συνέπεια στο έργο και την αποστολή για εμπέδωση του μηνύματος της
αναγκαιότητας για την μεταρρύθμιση του Δικαίου των σχέσεων γονέων και
τέκνων, προς την κατεύθυνση της κατά τεκμήριο νόμου, ισότητας των γονέων
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των παιδιών τους, η
ΑΜΚΕ «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού» εξακολουθεί να
συγκεντρώνει τις φωνές επωνύμων, αναγνωρίσιμων, ευαισθητοποιημένων
Ελλήνων από όλους τους χώρους.
Η δημοφιλέστατη ηθοποιός Μαρία Σολωμού, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, και
κυρίως υπό την ιδιότητα της μητέρας, ενώνει την φωνή της με την δική μας
και συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα των παιδιών για κοινή γονική
ανατροφή.
Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο γονείς, και δικαιούται να τους
έχει, ανεξάρτητα του εάν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο νομικό δεσμό.
Στην γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», παρά μόνο το κοινό
ενδιαφέρον των γονέων για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους.
Η νομιμότητα, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή
πραγματικότητα επιτάσσουν την θέσπιση της Συνεπιμέλειας, του ίσου χρόνου
μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης κατοικίας.

Δείτε το βίντεο εδώ : https://youtu.be/Z3sU1s_exxs

Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού – ΑΜΚΕ