∆ήμητρα Αναστασιάδου
Άννα Γρίβα
Μάρκος ∆ενδρινός
Τασούλα Καραγεωργίου
Βαρβάρα Ρούσσου
Νότα Σεφερλή

Επιμέλεια : Ράνια Ζωίδου

Εκδόσεις Συρτάρι

Έξι κείµενα συνοµιλούν µε τη γυναικεία µορφή στην ιστορία της λογοτεχνίας: από την αινιγµατική γυναίκα στο σαπφικό σπάραγµα 31 µέχρι τις ηρωίδες των τραγωδιών, από τη Βαυκίδα -τη νεκρή φίλη της Ήριννας- µέχρι την Υπατία των επιστολών του Συνέσιου και από τη µυστηριώδη Λεσβία του Κάτουλλου µέχρι τη Νέα Γυναίκα των αρχών του 20ού αιώνα, έτσι όπως την αντιπροσωπεύει η Μαρία Μύρτου, ηρωίδα της Καλλιρρόης Παρρέν.

Οι Ηρωίδες εµπλέκονται µε την ιστορία και τον µύθο, µε το βίωµα και τη µυθοπλασία και διαπερνούν τα ανθρώπινα. Χάρη στις ηρωίδες πρωταγωνίστριες οι µεγάλοι συγγραφείς κατόρθωσαν να ανιχνεύσουν τη σύνθετη φύση της ανθρώπινης ψυχής.

Εξώφυλλο: Beyond Mirrors από τη Sephora Venites