Το μοναδικό ανέκδοτο έργο του Αντώνη Σαμαράκη
κυκλοφορεί 23 χρόνια μετά την έκδοση του τελευταίου του βιβλίου.