Το Αυτόματον είναι ένα επιστημονικό περιοδικό πολιτισμικής κριτικής και θεωρίας νέων μέσων, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο διεπιστημονικών προσεγγίσεων των πολιτισμικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικός του προσανατολισμός είναι η διερεύνηση των βιο-πληροφοριακών και τεχνο-κοινωνικών μέσων στις κοινωνικές σχέσεις, στη συγκρότηση του σώματος, στην εργασία, στην πολιτική, και στις πλανητικού τύπου μετατοπίσεις στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Σημείο αναφοράς του είναι τα ψηφιακά μέσα, και ειδικότερα ο αντίκτυπος της (ανα-)μεσοποίησης του φυσικού και κοινωνικού κόσμου από τα πληροφοριακά συστήματα.

Το Αυτόματον απευθύνεται σε όλες και όλους που ενδιαφέρονται για ζητήματα που αναμορφώνονται από την συναρμογή τους με το τεχνολογικό· όπως είναι η έννοια του ανθρώπινου, η αίσθηση της υποκειμενικότητας, το πολιτικό,και η άρθρωση νέων μορφών ταυτότητας και έμφυλων σχέσεων. Φοιτητές και καλλιτέχνιδες, σπουδαστές και σπουδάστριες της αρχιτεκτονικής, της φιλοσοφίας, των καλών τεχνών, της πολιτικής επιστήμης και των ευρύτερων πολιτισμικών και κοινωνικών σπουδών,θα βρουν ενδιαφέρον στα κείμενα που φιλοξενεί το περιοδικό, όπως επίσης και στο να συμμετέχουν στις εργασίες αυτού, με δικά τους πρωτότυπα κείμενα ή και μεταφράσεις.Προτάσεις για θεματικά τεύχη μπορούν να κατατεθούν ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την επίσημη σελίδα του περιοδικού: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton