Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις νήσος το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη

Ο μονόδρομος της ουτοπίας και τα όρια του αδυνάτου.
Το δικαίωμα των ανθρώπων στα οικουμενικά κοινά

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εισαγωγή στη διάκριση και την εννοιολόγηση των οικουμενικών αγαθών σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. Η νομική οριοθέτηση τους, η αποκρυστάλλωση της διαχείρισης τους και η εξασφάλιση της προσβασιμότητα τους,
αποτελεί το μείζον ζητούμενο του βιβλίου καθώς και την ανάδειξη της σημασίας τους, ως προαπαιτούμενο για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης θέτει στο βιβλίο του μια σειρά ερωτημάτων, αναδεικνύοντας τη πολυπλοκότητα του ζητήματος, τις ασάφειες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
Σε μια παγκοσμιοποιημένη περίοδο με τάσεις ακραίου νεοφιλελευθερισμού στην οικονομία, το παρόν βιβλίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και μοναδικό καθώς έρχεται να καλύψει το κενό της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.

Τα οικουμενικά κοινά πράγματα είναι κρίσιμα για την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία. Από το νερό και τον αέρα, το έδαφος, τους ωκεανούς και τα ζώα, μέχρι τις διαστημικές τροχιές, το διαδίκτυο, το γονιδίωμα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Ποιοι όμως έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κοινών αγαθών, πόρων και χώρων. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη διακυβέρνηση τους στο διεθνές επίπεδο; Έχουν άραγε δικαιώματα οι άνθρωποι στα οικουμενικά κοινά; Πως αυτά μπορούν να καταστούν προσβάσιμα με όρους δημοκρατικής συμμετοχής; Μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή νομικού, οικονομικού και πολιτικού παραδείγματος, μέσα από την ανάδυση κανόνων δικαίου που θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ των κοινών, της κρατικής εξουσίας του ιδιωτικού κέρδους, των διεθνών οργανισμών και των κινημάτων; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα προϋποθέτουν την οικουμενική παραδοχή της σημασίας των κοινών για όλους τους ανθρώπους χωρίς αποκλεισμούς. Η παραδοχή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για να χαραχθεί ο μονόδρομος προς αυτό που σήμερα μοιάζει ως η ουτοπία της συλλογικής ευημερίας.(…Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκει δικαιώματα του ανθρώπου, μειονότητες, μετανάστευση, πρόσφυγες και διεθνές δίκαιο. Έχει διδάξει και συνεργαστεί με πανεπιστήμια στη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, τη Φινλανδία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και αλλού. Είναι συγγραφέας μονογραφιών, μελετών και άρθρων, μέλος ερευνητικών ομάδων και συντονιστής προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών του αντικειμένων. Έχει εργαστεί και συνεργαστεί με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.