Εκπαιδευτική Μαρτυρία / Πρόσωπα, γεγονότα, βιώματα : Τριάντα οχτώ χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση (1961-1999)
13,78 €

Συγγραφέας: Νίκος Δ. Βαρμάζης
Εκδότης: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ

Περιγραφή
Το εκπαιδευτικό έργο είναι ένα συνεχές αγώνισμα ανάμεσα στο δέον και στο είναι. Το πρώτο περιέχεται κυρίως στις θεμελιώδεις αρχές της παιδαγωγικής και στις κατευθυντήριες αρχές της αγωγής και της εκπαίδευσης, οι οποίες προσπαθούν να στήσουν το μορφωτικό έργο σε γερά θεμέλια, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές συνήθως εκφράζονται μέσα από τα νομοθετικά κείμενα, με αφετηρία το σύνταγμα, που υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να πλάθει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Το σύνταγμα και όλοι οι εκπαιδευτικοί νόμοι τονίζουν το δέον, την ηθική διάσταση στα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Στον αντίποδα κείται το είναι, η πραγματικότητα, που προσγειώνει το δέον σε ανώμαλο έδαφος. Η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός σχετίζεται με ανάγκες και ανισότητες, με συγκεκριμένα δεδομένα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πιέζουν και παραμορφώνουν το δέον. Έτσι οι αρχικές προθέσεις του νομοθέτη, που δίνουν στην εκπαίδευση ένα δημοκρατικό χαρακτήρα, όπου “έξεστι πάσι το ίσον”, κατά τον Θουκυδίδη, σε διαδοχικές φάσεις κολοβώνονται και το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που προδιαγράφουν οι αρχικές προσδοκίες.

Ενδιάμεσος στον σκληρό αγώνα μεταξύ δέοντος και είναι στέκεται ο δάσκαλος, που αγωνίζεται να βοηθήσει τα άτομα να γίνουν πρόσωπα, να περάσουν δηλαδή από μια κατάσταση, που στηρίζεται στο εγώ, σε μια άλλη που προϋποθέτει, κατά τον Πιαζέ, την αμοιβαιότητα, να συζεύξει το δέον με το είναι. Το έργο του είναι δύσκολο, είναι ψυχοφθόρο αλλά και συναρπαστικό, γιατί είναι υποδειγματικό σε όλες τις πτυχές του.

Κοινωνικές ιστορίες για παιδιά με αυτισμό
Εγχειρίδιο για γονείς και εκπαιδευτικούς

συγγραφέας: Νικόλαος Απτεσλής

σελίδες: 244
21,20 €

Περιγραφή
Οι Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούν μια σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει το παιδί με αυτισμό να κατανοήσει έννοιες και να μάθει να λειτουργεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Σύμφωνα με την Gray (1998), η οποία εμπνεύστηκε τη μέθοδο, «μια Κοινωνική Ιστορία είναι μια σύντομη ιστορία που έχει μια συγκεκριμένη μορφή και στοχεύει να περιγράψει με αντικειμενικό τρόπο μια συγκεκριμένη κατάσταση, ένα άτομο, μια ικανότητα, ένα γεγονός, μια έννοια». Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη του έργου τους και της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και σε γονείς και θεραπευτές οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και μπορούν να αξιοποιήσουν τις Κοινωνικές Ιστορίες.

Το βιβλίο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά το επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η δημιουργία των Κοινωνικών Ιστοριών, οι οποίες είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση κυρίως για παιδιά με αυτισμό με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Ειδικότερα με βάση τη θεωρία της Gray (1998) αναφέρεται η σημασία της διδασκαλίας των Κοινωνικών Δεξιοτήτων, εξηγείται τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες ως επιστημονική μέθοδος, ο τρόπος ανάπτυξης και διδασκαλίας των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό, οι στόχοι και το περιεχόμενο μιας Κοινωνικής Ιστορίας. Εξηγείται ο τρόπος χορήγησης και η αξιοποίηση τους στο σχολείο, αλλά και σε άλλα πλαίσια εκτός σχολείου, καθώς και η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα τους.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά Κοινωνικές Ιστορίες σε γραπτό και οπτικοποιημένο υλικό, οι οποίες αφορούν στην αυτογνωσία των παιδιών με αυτισμό, τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, το σπίτι, τις φιλικές τους σχέσεις και τη σωματογνωσία τους.

Ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Συγγραφέας: Ευαγγελία Καφαντάρη
Εκδότης: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ
14,84 €

Περιγραφή
Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν καταδείξει τη σημαντική επίδραση του ρόλου του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η έρευνα που αναλύεται σε αυτό το βιβλίο επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο αυτόν του διευθυντή στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα βασίστηκε στον τύπο της ημιδομημένης συνέντευξης και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των προαστίων της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενώ αναφέρεται ως σημαντικός από τους διευθυντές/ντριες, δεν συνοδεύεται από τις ανάλογες προσπάθειες και παρακινήσεις στην πράξη ενώ, παράλληλα, περιορίζεται αισθητά από την έντονη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα, διατυπώνεται όχι μόνο η έντονη απουσία του κράτους από κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα σε επίπεδο εκπαιδευτικών και διευθυντών, όσο και οι μη ξεκάθαροι κυβερνητικοί και σε πολλές περιπτώσεις συνδικαλιστικοί χειρισμοί σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης, δημιουργώντας έντονο άγχος και αρνητικό κλίμα.