1821-1829
Ένα ταξίδι στον κόσμο των καραβιών της Ελληνικής Επανάστασης
και η συμβολή τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας!

Συγγραφέας: Συλλογικό

Εικονογράφηση: Αρτέον

Πρόλογος

Δήμητρα Κουκίου – Ιστορικός

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Με την υποστήριξη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

H παρούσα εικονογραφημένη έκδοση προσφέρει στο κοινό μια ουσιαστική προσέγγιση της δύναμης του ελληνικού στόλου, την εξέλιξη της ναυπηγικής τέχνης και την τυπολογία των καραβιών που έλαβαν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αναδεικνύει ταυτόχρονα άγνωστες πτυχές για τα κατορθώματα των πλοιοκτητών και των θρυλικών ναυμάχων, και τη μεγάλη συμβολή του ναυτικού στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο κλίμα, την ένταση και το μεγαλείο του Ναυτικού Αγώνα.
(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΑΡΤΕΟΝ Εκδοτική

www.e-arteon.gr

ADICONpolemikaA.jpg

promovivlioarmamenta21f.jpg