Το FANTASY FESTIVAL 2Κ21 επιστρέφει για συνεχή χρονιά στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2021 σε συνεργασία με την
Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College!

Φέτος με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την κήρυξη της επανάστασης το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και είναι ενταγμένο στο εθνικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεών που
συντονίζεται από την Επιτροπή.

Ως θεματική του φεστιβάλ επιλέγεται η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!», μια θεματική που συναντάει κανείς συχνά σε
καλλιτεχνικά έργα που ανήκουν στο είδος του φανταστικού όπως μυθιστορήματα, ταινίες, σειρές και άλλα.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα οργανωθούν και θα λάβουν χώρα διάφορες δράσεις, σε ψηφιακή ή/και φυσική μορφή
αναλόγως των συνθηκών, που θα συνδυάζουν το Φανταστικό με τη γενικότερη έννοια της Επανάστασης!